profil na facebook
odbior_odpadow_wywoz_smieci

Głuszyca szczegóły

Dodatkowe informacje

Kto wyposaża w pojemniki

ALBA

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

tak

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie

tak, podział na:

  • wielomateriałowe,
  • papier,
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne

Gruz

nie

Gabaryty

tak, zbiórka 2 razy w roku

Leki

nie, można oddać do PSZOK

Obsługa firm

nie

PSZOK

-