facebook

herb Głuszyca Gmina Głuszyca

Harmonogramy

Zakres usług

Pojemniki na odpady

Masz firmę w gminie?

PSZOK info o PSZOK

 

  • PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

                                          brak