profil na facebook
oferta_odbior_odpadow_komunalnych_wpo
Strona główna / Dla Firm / Oferta odbiór odpadów komunalnych WPO Alba S.A. dla nieruchomości niezamieszkałych z Wrocławia

kl1

kl2

kl3

kl4

kl5

Oferta odbiór odpadów komunalnych WPO Alba S.A. dla nieruchomości niezamieszkałych z Wrocławia

 
Szanowni Państwo,
Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa lokalnego w zakresie zasad odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Wrocław, nieruchomości niezamieszkałe (nieznajdujące się w zabudowie zamieszkałej) mogą podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z odbiorcą samodzielnie przez siebie wybranym lub pozostać w systemie gminnym i być obsługiwanym przez firmę wybraną przez Gminę Wrocław w przetargach publicznych.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do bezpośredniego skorzystania z oferty naszej Spółki, której zakres musi być dostosowany do wymagań Uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku we Wrocławiu tj.

I.  Odbiór odpadów  komunalnych następuje obligatoryjnie z podziałem na 5 frakcji: 

1) papier i tektura;
2) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe;
3) szkło
4) bioodpady  (odpady zielone oraz odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego);
5) odpady nienadające się do segregacji (tzw. odpady zmieszane)
 

II.  Warunki uznania spełnienia obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

1) prowadzenie zbiórki odpadów zgodnie z podziałem na wszystkie 5 frakcji zgodnie z pkt 1;
2) umieszczanie odpadów w pojemnikach zgodnie z przeznaczeniem (wskazanym na etykiecie pojemnika)
3) minimalizowanie ilości odpadów zmieszanych  - ilość odpadów zmieszanych zgodnie z regulaminem nie może przekroczyć 45 % objętości wszystkich odbieranych odpadów;

 

 

Uwaga!!!
   Objętość odbieranych odpadów zmieszanych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nie   może przekroczyć 45 % objętości wszystkich odbieranych odpadów.

 

III.    Minimalna częstotliwość odbioru odpadów;


1) papier i tektura  - min. co 2 tyg. ;
2) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – min. co 2 tyg;
3) szkło – min. 1 x m-c
4) bioodpady  (odpady zielone oraz odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego) – min. 1 x w tyg.;
5) odpady nienadające się do segregacji (tzw. odpady zmieszane) – min. 1 x w tyg. ;

IV.    Pojemniki na odpady komunalne

Nie ma potrzeby indywidualnego zakupu pojemników. W cenie usługi zawarte są koszty podstawienia pojemników. Rodzaje pojemników, ilości oraz częstotliwość opróżniania należy wybrać tak, aby objętość odpadów zmieszanych nie była  większa niż 45 %;
 

V.    Ceny za odbiór odpadów  komunalnych

Ceny za odbiór pojemników  zawierają wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym podstawienie i eksploatację pojemnika, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Za wykonane usługi po zakończeniu miesiąca wystawiana jest faktura VAT.

W celu otrzymania indywidualnej oferty zapraszamy Państwa do skorzystania z Formularza ofertowego znajdującego  się pod linkiem: Wypełnij formularz ofertowy
 

Po uzupełnieniu Formularza na podany adres e-mail zostanie przesłana spersonalizowana oferta z wyliczeniem miesięcznych kosztów świadczenia usługi  oraz wypełniona umowa gotowa do podpisu. 

 

VI.    Podpisanie umowy;

W przypadku akceptacji naszej oferty, prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług, podpisanie przesłanej umowy  w 2 egzemplarzach, a następnie odesłanie jej na adres siedziby naszej Spółki drogą pocztową wraz z pełnomocnictwem, jeżeli upoważnienie do podpisu umowy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Aby przyspieszyć rozpoczęcie umowy, skan podpisanej umowy można przesłać równolegle drogą elektroniczną na adres: e-mail: .
 

VII.    Kontakt z firmą


W temacie ww. oferty prosimy o kontakt pod nr 071 33 75 100 lub na specjalny numer: +48 532 543 694; adres e-mail: wroclaw.wpo[at]alba.com.pl
 

kategoria: Wrocławskie akty prawne regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi we Wrocławiu [ 4 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 2020_07_28_Uchwała Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku we Wrocławiu.pdf 20-09-16 12:44 260.1KB pobierz plik: 2020_07_28_Uchwała Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku we Wrocławiu.pdf
pdf 2020_07_28 Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.09.2020.pdf 20-09-16 12:43 178.19KB pobierz plik: 2020_07_28 Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.09.2020.pdf
pdf 2020_07_28 Uchwała Rady Miejskiej Wroclawia w sprawie usług Świadczonych za opłatą.pdf 20-09-16 12:43 187.97KB pobierz plik: 2020_07_28 Uchwała Rady Miejskiej Wroclawia w sprawie usług Świadczonych za opłatą.pdf
pdf 2020_07_28 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wzoru deklaracji od 01 września 2020 20-09-16 12:43 19.44MB pobierz plik: 2020_07_28 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wzoru deklaracji od 01 września 2020