profil na facebook
wpo
Strona główna / ALBA / WPO ALBA S.A. / akcjonariusze

kl1

kl2

kl3

kl4

kl5

akcjonariusze

Zarząd spółki pod firmą Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 5, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00 – 15.00. Informację o wezwaniu została udostępniona na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.