profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych
Strona główna / ALBA / Spółki grupy ALBA Polska / ALBA Południe Polska Sp. z o.o.

So7Kdi9d_gJiQI6CKqcRJNByAitmOQcRZwheng0cqN_M1fJeGatXSHUADGKBdEr1EGSurpfBiwdDuhaZqHK3JaH7H7GSWzgz-qXb4AFlxdrqTLSwoIlyOHgNgEkNH4JT

kPYokYfchmYfbyNN9KpOM6oa3rAmmIaS7YU7IsQ13izM1fJeGatXSHUADGKBdEr1EGSurpfBiwdDuhaZqHK3JaH7H7GSWzgz-qXb4AFlxdrqTLSwoIlyOHgNgEkNH4JT

oHUMmYsqdYpytn8Wx1Ogz9Hzncf_m69stIrtAhJTMAnM1fJeGatXSHUADGKBdEr1EGSurpfBiwdDuhaZqHK3JaH7H7GSWzgz-qXb4AFlxdrqTLSwoIlyOHgNgEkNH4JT

SJv0-sirhUHw5R2_z3E5iWTVifFrf-VQxtrfJEXhdJXM1fJeGatXSHUADGKBdEr1EGSurpfBiwdDuhaZqHK3JaH7H7GSWzgz-qXb4AFlxdrqTLSwoIlyOHgNgEkNH4JT

1-WqeH9NE5kkVUqNj8PSIQLkjoaAY-2buH3FNmI16TTM1fJeGatXSHUADGKBdEr1EGSurpfBiwdDuhaZqHK3JaH7H7GSWzgz-qXb4AFlxdrqTLSwoIlyOHgNgEkNH4JT

ALBA Południe Polska Sp. z o.o.

ALBA Południe Polska Sp. z o.o. jest partnerem dla kontrahentów wszystkich Spółek Grupy ALBA regionu.

Oferta

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, oczyszczaniem terenów zewnętrznych oraz usługami porządkowymi.
W odpowiedzi na potrzeby Klientów oferujemy optymalne pakiety usług lub systemy wywozu odpadów. Przejmujemy obowiązek zapewnienia odpowiednich pojemników, kontenerów oraz obsługi logistycznej całego procesu, czyli odbioru odpadów w miejscu ich powstawania, załadunku, transportu, odzysku (w tym recyklingu) i unieszkodliwiania.

Bazując na wiedzy i doświadczeniu proponujemy usługi dostosowane do:

 • indywidualnych potrzeb Klientów,
 • profilu prowadzonej działalności,
 • rodzaju wytwarzanych odpadów.

Oferta jest komplementarna i świadczona w wielu zakresach:

 • odpady komunalne,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • selektywna zbiórka odpadów,
 • likwidacja dzikich wysypisk,
 • odpady przemysłowe i niebezpieczne,
 • odpady budowlane (odbiór gruzu),
 • akcje oczyszczania,
 • niszczenie dokumentów,
 • konsulting ekologiczny i gospodarki odpadami,
 • wywóz odpadów płynnych