profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych
Strona główna / ALBA / Spółki grupy ALBA Polska / PTS ALBA Sp. z o.o. | Chorzów

PTS ALBA Sp. z o.o. | Chorzów

Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. w Chorzowie

Dane kontaktowe

ul. Bytkowska 15
41-503 Chorzów
Tel. +48 32 249 56 80
Fax +48 32 241 42 66
E-mail: 

NIP: 627-001-13-76;
REGON: 271568638;
KRS: 0000084737
BDO: 000003436
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 
Konto: ING PL 68 1050 0086 1000 0090 3280 8827
Kapitał zakładowy: 1.620.000,00 PLN;

Pozostałe lokalizacje:

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ALBA w Chorzowie

ul. Brzezińska
41-503 Chorzów

 

Każdy z nas na codzień ma styczność z odpadami - ale czy wiemy jak z nimi postępować?

PTS ALBA Chorzów odbierając od Państwa odpady ogranicza ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Odpady są poddawane procesowi odzysku co oznacza że nie są składowane lecz przerabiane.  Posiadamy nowoczesne instalacje do odzysku odpadów. W trosce o środowisko naturalne odpady kierowane między innymi na instalacje do sortowania odpadów komunalnych,  instalację do sorotwania odpadów budowlanych przemysłowych, instalację do sortowania surowców wtórnych a także instalację do produkcji paliw alternatywnych. Taki sposób zagospodarowania odpadów w znaczący sposób umożliwia osiągnąć duży odzysk odpadów a tym samym ogranicza ilość składowanych odpadów.

To wszystko po to aby odpady nie zanieczyszczały naszej Ziemi a mogły być kierowane do powtórnego wykorzystania.

Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych