profil na facebook
ŻORY - od dnia 03.01.2022 r. firma PTS ALBA obsługuje odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Żory. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi terminów odbiorów poszczególnych odpadów.
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych
Strona główna / ALBA / Spółki grupy ALBA Polska / PTS ALBA Sp. z o.o. | Chorzów

PTS ALBA Sp. z o.o. | Chorzów

„Z myślą o ekologii”

to nie tylko hasło, ale przede wszystkim filozofia działania Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o., która od momentu powstania w roku 1933 zajmuje się gospodarowaniem odpadami oraz świadczeniem usług w zakresie oczyszczania miasta.

W naszej działalności wykorzystujemy wieloletnie doświadczenia i łączymy je z nowoczesnymi, europejskimi standardami w gospodarce odpadami, w swych działaniach kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wymagania prawne środowiskowe, w tym wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz coraz większa świadomość proekologiczna włodarzy i mieszkańców miast skłania nas do podejmowania nowych inicjatyw, zarówno w obszarze zagospodarowania odpadów, jak też działalności ekologiczno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży.

Działania związane z realizacją usług prowadzimy zgodnie z wymaganiami Klienta w sposób przyjazn dla środowiska naturalnego z wykorzystaniem sprzętu,  który spełnia surowe normy związane z ochroną środowiska. Pracownicy którzy na codzień realizują dla Państwa usługi posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz są świadomi swego wpływu na jakość realizowanych usług oraz środowisko naturalne. PTS ALBA w Chorzowie chcąc utrzymywać jakość świadczonych usług na wysokim poziomie umożliwia pracownikom ciągłe podnoszenie kwalifiakacji oraz inwestuje w nowoczesny sprzęt.

Aby stale obniżać negatywny wpływ pojazdów wykorzystywnych przy realizacji usług na środowisko naturalne podlegają one sukcesywnie wymianie.  Nowoczesne i niezawodne pojazdy wyposażone w systemy GPS przyczynią się do zwiększenia jakości realizowanych dla Państwa usług oraz spełnią surowe normy emisji spalin EURO 6 oraz emisji hałasu.

Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. w Chorzowie

Dyrektor Generalny Regionu Południe

  • Tomasz Olszowy – Członek Zarządu ALBA Polska Sp. z o.o.

Zarząd

  • Tomasz Olszowy – Prezes Zarządu
  • Grzegorz Zychla – Członek Zarządu

Prokurenci

  • Jolanta Jankowska – Prokurent
  • Michał Niemczyk – Prokurent
  • Edward Semik – Prokurent
  • Marcin Kocimski – Prokurent
  • Iwona Przytocka – Prokurent

Dane kontaktowe

ul. Bytkowska 15
41-503 Chorzów
Tel. +48 32 249 56 80
Fax +48 32 241 42 66
E-mail: 

NIP: 627-001-13-76;
REGON: 271568638;
KRS: 0000084737
BDO: 000003436
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 
Konto: mBank PL 06 1140 1078 0000 4488 9200 1003
Kapitał zakładowy: 1.620.000,00 PLN;

Pozostałe lokalizacje:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ALBA w Chorzowie

ul. Brzezińska
41-503 Chorzów

 

Każdy z nas na codzień ma styczność z odpadami - ale czy wiemy jak z nimi postępować?

PTS ALBA Chorzów odbierając od Państwa odpady ogranicza ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Odpady są poddawane procesowi odzysku co oznacza że nie są składowane lecz przerabiane.  Posiadamy nowoczesne instalacje do odzysku odpadów. W trosce o środowisko naturalne odpady kierowane między innymi na instalacje do sortowania odpadów komunalnych,  instalację do sorotwania odpadów budowlanych przemysłowych, instalację do sortowania surowców wtórnych a także instalację do produkcji paliw alternatywnych. Taki sposób zagospodarowania odpadów w znaczący sposób umożliwia osiągnąć duży odzysk odpadów a tym samym ogranicza ilość składowanych odpadów.

To wszystko po to aby odpady nie zanieczyszczały naszej Ziemi a mogły być kierowane do powtórnego wykorzystania.

Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych