profil na facebook
ŻORY - od dnia 03.01.2022 r. firma PTS ALBA obsługuje odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Żory. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi terminów odbiorów poszczególnych odpadów.
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych
Strona główna / ALBA / Spółki grupy ALBA Polska / ALBA MPO Sp. z o.o. | Olkusz

ALBA MPO Sp. z o.o. | Olkusz

W ramach obsługi gminy Olkusz ALBA MPO Sp. z o.o. świadczy następujące usługi:

  • odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej z podziałem na: papier, plastik (opakowania wielomateriałowe, metal), szkło, odpady ulegające biodegradacji oraz zmieszane odpady komunalne.
  • odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej z podziałem na: papier, plastik (opakowania wielomateriałowe, metal), szkło, odpady ulegające biodegradacji oraz zmieszane odpady komunalne.
  • odpady wielkogabarytowe i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane 4 razy w roku. Harmonogramy wywozów zostaną każdorazowo podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
  • drobne odpady niebezpieczne np. termometry rtęciowe, pojemniki po farbach i chemikaliach, baterie, akumulatory itp. będą odbierane 2 razy w roku. Harmonogramy wywozów zostaną każdorazowo podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Dyrektor Generalny Regionu Południe

  • Tomasz Olszowy – Członek Zarządu ALBA Polska Sp. z o.o.

Zarząd

  • Grzegorz Zychla - Prezes Zarządu

Prokurenci

  • Jolanta Jankowska – Prokurent
  • Michał Niemczyk - Prokurent

 

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Olkuszu

ul. Kluczewska 2
32-300 Olkusz
Tel. +48 32 262 50 29
Fax +48 32 262 25 34
E-mail

Biuro Obsługi Klienta
Tel. +48 32 241 00 81

NIP: 637-198-07-28;
REGON: 356540350;
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000117134
Konto: mBank PL 78 1140 1078 0000 4256 0000 1001
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN; 

Biuro Obsługi Klienta

ul. Floriańska 2/25
32-300 Olkusz
Tel. +48 32 241 00 81

Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych