profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych
Strona główna / ALBA / Spółki grupy ALBA Polska / ALBA Południe Polska Sp. z o.o.

So7Kdi9d_gJiQI6CKqcRJNByAitmOQcRZwheng0cqN_M1fJeGatXSHUADGKBdEr1EGSurpfBiwdDuhaZqHK3JaH7H7GSWzgz-qXb4AFlxdrqTLSwoIlyOHgNgEkNH4JT

kPYokYfchmYfbyNN9KpOM6oa3rAmmIaS7YU7IsQ13izM1fJeGatXSHUADGKBdEr1EGSurpfBiwdDuhaZqHK3JaH7H7GSWzgz-qXb4AFlxdrqTLSwoIlyOHgNgEkNH4JT

oHUMmYsqdYpytn8Wx1Ogz9Hzncf_m69stIrtAhJTMAnM1fJeGatXSHUADGKBdEr1EGSurpfBiwdDuhaZqHK3JaH7H7GSWzgz-qXb4AFlxdrqTLSwoIlyOHgNgEkNH4JT

SJv0-sirhUHw5R2_z3E5iWTVifFrf-VQxtrfJEXhdJXM1fJeGatXSHUADGKBdEr1EGSurpfBiwdDuhaZqHK3JaH7H7GSWzgz-qXb4AFlxdrqTLSwoIlyOHgNgEkNH4JT

1-WqeH9NE5kkVUqNj8PSIQLkjoaAY-2buH3FNmI16TTM1fJeGatXSHUADGKBdEr1EGSurpfBiwdDuhaZqHK3JaH7H7GSWzgz-qXb4AFlxdrqTLSwoIlyOHgNgEkNH4JT

ALBA Południe Polska Sp. z o.o.

ALBA Południe Polska Sp. z o.o. jest partnerem dla kontrahentów wszystkich Spółek Grupy ALBA regionu.

Oferta

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, oczyszczaniem terenów zewnętrznych oraz usługami porządkowymi.
W odpowiedzi na potrzeby Klientów oferujemy optymalne pakiety usług lub systemy wywozu odpadów. Przejmujemy obowiązek zapewnienia odpowiednich pojemników, kontenerów oraz obsługi logistycznej całego procesu, czyli odbioru odpadów w miejscu ich powstawania, załadunku, transportu, odzysku (w tym recyklingu) i unieszkodliwiania.

Bazując na wiedzy i doświadczeniu proponujemy usługi dostosowane do:

 • indywidualnych potrzeb Klientów,
 • profilu prowadzonej działalności,
 • rodzaju wytwarzanych odpadów.

Oferta jest komplementarna i świadczona w wielu zakresach:

 • odpady komunalne,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • selektywna zbiórka odpadów,
 • likwidacja dzikich wysypisk,
 • odpady przemysłowe i niebezpieczne,
 • odpady budowlane (odbiór gruzu),
 • akcje oczyszczania,
 • niszczenie dokumentów,
 • konsulting ekologiczny i gospodarki odpadami,
 • wywóz odpadów płynnych

ALBA Południe Polska Sp. z o.o.

Zarząd

 • Paweł Długosz - Prezes Zarządu
 • Zuzanna Niziołek - Członek Zarządu

Prokurenci

 • Tomasz Nosal - Prokurent 
 • Aleksandra Stawska-Lakota - Prokurent

Dane kontaktowe

ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. +48 32 39 69 200
Fax +48 32 39 69 209
E-mail:  

NIP: 626-00-19-376;
REGON: 271974835;
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000056957
BDO: 000005024
Konto: mBank PL 77 1140 1078 0000 4611 1700 1002
Kapitał zakładowy: 4 650 500,00 PLN; Wpłacony kapitał zakładowy: 4 650 500,00 PLN

Pozostałe lokalizacje:

Główne Biuro Handlowe

ul. Bytkowska 15
41-503 Chorzów

tel. +48 32 508 65 20

fax. +48 32 24 14 266

e-mail: sekretariat.poludnie[at]alba.com.pl 

Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych