profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych
Strona główna / ALBA / Spółki grupy ALBA Polska / WPO ALBA S.A. | Wrocław

WPO ALBA S.A. | Wrocław

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania WPO ALBA S.A. – siła doświadczenia

Historia i tradycja WPO Alba S.A. są ściśle związane z Wrocławiem. To niekwestionowany lider gospodarki odpadami na Dolnym Śląsku. Prężnie działa i rozwija się tu od ponad 60 lat. Promuje selektywny odbiór odpadów wśród mieszkańców regionu oraz realizuje projekty związane z ochroną środowiska naturalnego.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. wchodzi w skład międzynarodowej Grupy ALBA, która zajmuje się usuwaniem i recyclingiem odpadów. Działa w obszarach związanych z powstawaniem odpadów zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w życiu codziennym. Szeroka oferta i unikalne know-how firmy są zgodne z założeniami polityki ekologicznej.

Firma inwestuje w przyszłościowe rozwiązania. Należy do nich m.in. proekologiczna sortownia odpadów komunalnych, która uruchomiona została w 2007 r. Obecnie jest to jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Dzięki sortowni WPO ALBA S.A. z powodzeniem odzyskuje surowce wtórne z odpadów odbieranych z terenu Wrocławia i województwa dolnośląskiego. 

Oferta WPO ALBA S.A. łączy optymalne pakiety usług i zintegrowane systemy wywozu odpadów dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

Zarząd Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania ALBA S.A. 

Rada Nadzorcza

 • Robert Pielka – Przewodniczący RN
 • Tomasz Olszowy – Członek RN
 • Jadwiga Maria Semeniuk – Członek RN

Zarząd

 • Krzysztof Gruszczyński – Prezes Zarządu
 • Paweł Długosz – Członek Zarządu
 • Dominik Saliński – Członek Zarządu
 • Seweryn Jochim – Członek Zarządu

Prokurenci

 • Wioletta Piechota – Prokurent

Dane kontaktowe

ul. Szczecińska 5
54-517 Wrocław

Sekretariat:
Tel. +48 71 33 75 116
Fax +48 71 33 75 111
E-mail: sekretariat.wpo-alba[at]alba.com.pl

Biuro Zarządu:
Tel. +48 71 33 75 112
Fax +48 71 33 75 111

NIP: 896-000-00-26; REGON: 931623022;
KRS: 000 000 1350

Nr BDO WPO: 000002996
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Konto: mBank PL 36 1140 1078 0000 5404 4000 1003
Kapitał zakładowy: 7.629.200,00 PLN; Wpłacony kapitał zakładowy: 7.629.200,00 PLN

 

PLAN PODZIAŁU

WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

 

POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ


"ALBA DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

(podział przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych)

kategoria: INFO_WPO [ 10 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf WPO Alba_plan podziału_załącznik_8.pdf 24-02-29 16:22 563.57KB pobierz plik: WPO Alba_plan podziału_załącznik_8.pdf
pdf WPO Alba_plan podziału_załącznik_7.pdf 24-02-29 16:22 670.54KB pobierz plik: WPO Alba_plan podziału_załącznik_7.pdf
pdf Alba Dolny Ślask _plan podziału_załącznik_9.pdf 24-02-29 16:21 700.68KB pobierz plik: Alba Dolny Ślask _plan podziału_załącznik_9.pdf
pdf WPO Alba_plan podziału_załącznik_6.pdf 24-02-29 16:08 744.81KB pobierz plik: WPO Alba_plan podziału_załącznik_6.pdf
pdf WPO Alba_plan podziału_załącznik_5.pdf 24-02-29 16:07 42.97KB pobierz plik: WPO Alba_plan podziału_załącznik_5.pdf
pdf WPO Alba_plan podziału_załącznik_4.pdf 24-02-29 16:06 39.49KB pobierz plik: WPO Alba_plan podziału_załącznik_4.pdf
pdf WPO Alba_plan podziału_załącznik_3.pdf 24-02-29 16:06 106.62KB pobierz plik: WPO Alba_plan podziału_załącznik_3.pdf
pdf WPO Alba_plan podziału_załącznik_2.pdf 24-02-29 16:05 80.34KB pobierz plik: WPO Alba_plan podziału_załącznik_2.pdf
pdf WPO Alba_plan podziału_załącznik_1.pdf 24-03-20 12:37 659.04KB pobierz plik: WPO Alba_plan podziału_załącznik_1.pdf
pdf Plan podziału.pdf 24-02-29 16:02 359.39KB pobierz plik: Plan podziału.pdf

 

Biuro Obsługi Klienta WPO Alba we Wrocławiu

Biuro Obsługi Klienta WPO ALBA S.A. Wrocław (odpady komunalne) dla mieszkańców z obszaru Psie Pole (sektor IV)

adres BOK: ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław
numer telefonu: + 48 71 33 75 100
numer fax: + 48 71 33 75 166

Dojazd liniami komunikacji miejskiej: 107, 129,142, 148

godziny przyjmowania mieszkańców w BOK:

 • pn., wt., czw., pt. 7:00 - 15:00
 • śr. 9:00 - 17:00

UWAGA!

Mieszkańcy Wrocławia składają deklaracje w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 oraz w Centrach Obsługi Mieszkańca I-V: ul. G. Zapolskiej 4,  pl. Nowy Targ 1-8, ul. W Bogusławskiego 8,10, al. M. Kromera 44 oraz ul. Hubskiej 8-16.

Jeżeli prowadzisz nieruchomość nieobiętą umową gminną na odbiór odpadów komunalnych zapoznaj się z naszym regulaminem świadczenia usług:

kategoria: Regulamin WPO Alba dla nieruchomości niezamieszkałych [ 1 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin świadczenia usług WPO ALBA. dla nieruchomości niezamieszkałych 20-02-02 21:12 52.82KB pobierz plik: Regulamin świadczenia usług WPO ALBA. dla nieruchomości niezamieszkałych

Szanowni Państwo,
Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa lokalnego w zakresie zasad odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Wrocław, nieruchomości niezamieszkałe (nieznajdujące się w zabudowie zamieszkałej) mogą podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z odbiorcą samodzielnie przez siebie wybranym lub pozostać w systemie gminnym i być obsługiwanym przez firmę wybraną przez Gminę Wrocław w przetargach publicznych.
W celu otrzymania indywidualnej oferty zapraszamy Państwa do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem www.alba.com.pl

Logistyka Usług  Przemysłowych


Przetarg na instalacje. Aby otrzymać informacje o ofercie proszę nacisnąć link www.alba.com.pl/info/przetarg

Oddział WPO Alba S.A. w Tarnowie Podgórnym


Ul. Sowia 13E

62-080 Tarnowo Podgórne

Oświadczenie RODO WPO Alba S.A.

Stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy uprzejmie że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul.Szczecińska 5.
 2. Informujemy, iż powołaliśmy Inspektora ochrony danych Pana Marka Sędłaka, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Kontakt z Inspektorem danych osobowych możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: inspektor.odo.wpo[at]alba.com.pl.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas wyłącznie w celu zapewnienia jak najlepszego standardu wykonania naszych usług, które realizujemy w ramach umów  zawartych z Gminami, instytucjami publicznymi, firmami, a także indywidualnie z osobami fizycznymi.
 5. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania wszystkich zadań wynikających z realizacji umów, o których mowa w punkcie 4 oraz zamówień.
 6. Informujemy również, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, o którym mowa wyżej. 
 8. Informujemy, iż Państwa dane, wyłącznie w niezbędnym zakresie,  mogą zostać przez nas przekazane na podstawie umowy powierzenia podmiotom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zleconych nam przez Państwa usług (podwykonawcy, organy samorządu terytorialnego – gminy), oraz podmiotom, których uprawnienie do przetwarzania Państwa danych zostało określone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.