profil na facebook
ŻORY - od dnia 03.01.2022 r. firma PTS ALBA obsługuje odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Żory. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi terminów odbiorów poszczególnych odpadów.
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych
Strona główna / ALBA / Spółki grupy ALBA Polska / ALBA Dolny Śląsk | Wałbrzych

ALBA Dolny Śląsk | Wałbrzych

ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. z/s Wałbrzychu działa pod obecną nazwą od czerwca 2007 roku i jest częścią międzynarodowego koncernu ALBA, posiadającego oddziały w kilku europejskich krajach.

10-letnie doświadczenie Alba Dolny Śląsk w Wałbrzychu

 

Mając za sobą blisko 10 lat doświadczeń kontynuowanych po Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o., jesteśmy jedną z największych firm obsługujących przedsiębiorstwa przemysłowe oraz osoby fizyczne w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych.

Naszym celem jest:

  • Zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku odpadów
  • Zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów
  • Spełnianie indywidualnych oczekiwań każdego Klienta
  • Dbanie o jakość, terminowość i zastosowanie najnowszej technologii przy świadczeniu usług
  • Prowadzimy selektywne gromadzenie odpadów i surowców u Klientów, zapewniając do tego celu odpowiednie pojemniki. Oferujemy również naszym Klientom profesjonalne, całoroczne oczyszczanie ulic i placów.

Będąc świadomymi wpływu naszej działalności na środowisko naturalne, zwracamy szczególną uwagę na zaangażowanie personelu i wysoką jakość świadczonych usług. Stale zwiększamy ilość naszych Klientów, którzy doceniają naszą solidność i elastyczność w podejściu do realizacji ich problemów.

ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.

Zarząd

  • Krzysztof Gruszczyński - Członek Zarządu
  • Paweł Długosz - Członek Zarządu
  • Seweryn Jochim - Członek Zarządu

Prokurenci

  • Marek Śluzar - Prokurent
  • Aleksandra Stawska-Lakota - Prokurent

 

Kontakt

ul. Szczecińska 5
54-517 Wrocław
Tel. +48 71 33 75 116
Fax +48 71 33 75 111

E-mail: sekretariat.alba-ds[at]alba.com.pl

NIP: 886-23-70-555
REGON: 890691182
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000114684

Nr BDO ADS: 000010188
Konto: mBank PL 04 1140 1078 0000 4372 5700 1001
Kapitał zakładowy: 600.000,00 PLN; Wpłacony kapitał zakladowy 600.000,00 PLN


Pozostałe

Biuro Obslugi Klienta

ul. Piasta 16
58-204 Wałbrzych
tel. +48 74 843 42 20
Kontakt przez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.alba.com.pl/ebok

BOK czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.


Odpady problemowe (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, rozbiórkowe, meble, zużyte opony itp.) w ramach wnoszonej opłaty można oddać do PSZOK (punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) znajduje się przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu. Szczegóły na temat PSZOK dostępne są na stronie www.rewolucjasmieciowa.walbrzych.eu

 

POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK

CHOINKI NALEŻNY WYSTAWIAĆ W DNIACH:
6, 13, 20, 27 STYCZNIA 2020 r.
3, 10, 17 LUTEGO 2020 r.
Zbiórka prowadzona będzie w formie „wystawki”. Podczas akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki pozbawione wszelkich ozdób. Odbiór choinek dokonywany będzie tylko z terenów nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Choinki należy wystawiać przy pojemnikach na odpady.

Logistyka Usług  Przemysłowych

Tel./Fax +48 74 848 83 83
E-mail:

Baza operacyjno-logistyczna Jelcz-Laskowice

ul. Inżynierska 3
55-221 Jelcz-Laskowice
Tel./Fax: +48 71 318 81 20
E-mail:

Oświadczenie RODO:

Stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym formularzu będzie spółka ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Piasta 16.


2. Informujemy, że spółka ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o powołała Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.


3. Kontakt z Inspektorem danych osobowych możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną:


4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie lub obsługę zgłoszonej reklamacji naszych usług, które realizujemy w ramach umów zawartych z Gminami, a także umów zawartych indywidualnie.


5. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania wszystkich zadań wynikających z przesłanego do nas zgłoszenia.

6. Informujemy również, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.


7. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, o którym mowa wyżej.


8. Aby otrzymać informacje o strategii proszę nacisnąć link www.alba.com.pl/info/WPOstratpod


9. Informujemy, iż Państwa dane, wyłącznie w niezbędnym zakresie,  mogą zostać przez nas przekazane na podstawie umowy powierzenia podmiotom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zleconych nam przez Państwa usług (podwykonawcy, organy samorządu terytorialnego – gminy), oraz podmiotom, których uprawnienie do przetwarzania Państwa danych zostało określone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.