profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
dla_samorzadow
Strona główna / Dla Samorządów / Ekodozorca / Wskazówki Ekodozorcy

-tQ6mFBMcjxl81XQkQOG4N9HzITEthJHbRegkLdptEGwIjYFwdRWAmm9xXY6F5hkM25LzPeZST62NGWMQtadSg

x4rUfjbklXeU8xA_FjVI6Bj9Pz8HKp2mOZ-D9aD59AywIjYFwdRWAmm9xXY6F5hkM25LzPeZST62NGWMQtadSg

RXytlc6zqM5E732zF-6qW_632TTdc5lC-F-mudEquK-wIjYFwdRWAmm9xXY6F5hkM25LzPeZST62NGWMQtadSg

vhD3wnnFrf67rJV06SqwbnO5dLgZZ1hqHbwv9LadoZCwIjYFwdRWAmm9xXY6F5hkM25LzPeZST62NGWMQtadSg

714kQl8_Hw4BCEo_uQLRo092iJh5fmVfW3FP8mQe-66wIjYFwdRWAmm9xXY6F5hkM25LzPeZST62NGWMQtadSg

Wskazówki Ekodozorcy

Zobacz, że odpady zmieszane to tylko 30% wszystkich odpadów komunalnych! 70 % to surowce, które dzięki segregacji mogą trafić do recyklingu.

 

jak segregować odpady plakat

 

 
segregacja szkła
 
segregacja papieru makulatury
 
segregacja tworzyw sztucznych