profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

So7Kdi9d_gJiQI6CKqcRJNByAitmOQcRZwheng0cqN9N5u5CIlBWkmGP1eMuLj3xQhIKxi3BlzOaG_rEf_B3jRIgZB9xdDr6tXokkdTqtvMhkonEmllL-W8tS0Z2Tk5C

kPYokYfchmYfbyNN9KpOM6oa3rAmmIaS7YU7IsQ13ixN5u5CIlBWkmGP1eMuLj3xQhIKxi3BlzOaG_rEf_B3jRIgZB9xdDr6tXokkdTqtvMhkonEmllL-W8tS0Z2Tk5C

oHUMmYsqdYpytn8Wx1Ogz9Hzncf_m69stIrtAhJTMAlN5u5CIlBWkmGP1eMuLj3xQhIKxi3BlzOaG_rEf_B3jRIgZB9xdDr6tXokkdTqtvMhkonEmllL-W8tS0Z2Tk5C

SJv0-sirhUHw5R2_z3E5iWTVifFrf-VQxtrfJEXhdJVN5u5CIlBWkmGP1eMuLj3xQhIKxi3BlzOaG_rEf_B3jRIgZB9xdDr6tXokkdTqtvMhkonEmllL-W8tS0Z2Tk5C

1-WqeH9NE5kkVUqNj8PSIQLkjoaAY-2buH3FNmI16TRN5u5CIlBWkmGP1eMuLj3xQhIKxi3BlzOaG_rEf_B3jRIgZB9xdDr6tXokkdTqtvMhkonEmllL-W8tS0Z2Tk5C

Zarząd i dane kontaktowe

ALBA Południe Polska Sp. z o.o.

Zarząd

  • Paweł Długosz - Prezes Zarządu
  • Zuzanna Niziołek - Członek Zarządu

Prokurenci

  • Tomasz Nosal – Prokurent
  • Aleksandra Stawska-Lakota - Prokurent

Dane kontaktowe

ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. +48 32 39 69 200
Fax +48 32 39 69 209
www: www.poludnie.alba.com.pl 
E-mail:  

NIP: 626-00-19-376;
REGON: 271974835;
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000056957
BDO: 000005024
Konto: mBank PL 77 1140 1078 0000 4611 1700 1002
Kapitał zakładowy: 4 650 500,00 PLN; Wpłacony kapitał zakładowy: 4 650 500,00 PLN

Pozostałe lokalizacje:

Główne Biuro Handlowe

ul. Bytkowska 15
41-503 Chorzów