profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

Zarząd i dane kontaktowe

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Dyrektor Generalny Regionu Południe

 • Tomasz Olszowy – Członek Zarządu ALBA Polska Sp. z o.o.

Zarząd

 • Tomasz Olszowy – Członek Zarządu
 • Grzegorz Zychla – Członek Zarządu

Prokurenci

 • Jolanta Jankowska – Prokurent
 • Michał Niemczyk – Prokurent
 • Edward Semik – Prokurent
 • Marcin Kocimski – Prokurent

Dane kontaktowe

ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. +48 32 262 25 34
Fax +48 32 508 65 43
E-mail:

Biuro Obsługi Klienta:
Tel. 32 262 50 29
       32 262 30 12

NIP: 629-001-19-71;
REGON: 271588322;
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000054542
BDO: 000003774
Konto: mBank PL 73 1140 1078 0000 4057 4700 1003
Kapitał zakładowy: 46.961.000,00 PLN

Pozostałe lokalizacje:

Baza logistyczna ALBA MPGK Sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 19
41-303 Dąbrowa Górnicza

 

 Instalacja Komunalna „Lipówka II”

ul. Główna 144a
42-530 Dąbrowa Górnicza

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o z siedzibą w Dąbrowa Górnicza 41-300 Starocmentarna 2,
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu dane.osobowe[at]alba.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 4. W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 5. Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
 6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 7. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych,
 • spółki należące do grupy kapitałowej,
 • banki – w zakresie obsługi płatności,
 • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 3. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. Dane nie będą przetwarzane i profilowane,
 6. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne.