profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

Zarząd i dane kontaktowe

Dyrektor Generalny Regionu Południe

  • Tomasz Olszowy – Członek Zarządu ALBA Polska Sp. z o.o.

Zarząd

  • Grzegorz Zychla - Prezes Zarządu

Prokurenci

  • Jolanta Jankowska – Prokurent
  • Michał Niemczyk - Prokurent

 

 ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Olkuszu

ul. Kluczewska 2
32-300 Olkusz
Tel. +48 32 241 00 81
Fax +48 32 262 25 34
E-mail

NIP: 637-198-07-28;
REGON: 356540350;
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000117134
Konto: mBank PL 78 1140 1078 0000 4256 0000 1001 
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN;