profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

So7Kdi9d_gJiQI6CKqcRJNByAitmOQcRZwheng0cqN_m61QTRRgT4IZq2EJBtCghwUQIXup4UfW4Wab_7T9C3_nIp-do2pnLSeal2SmRC5he6qNejPicvUj3ekagFSUE

kPYokYfchmYfbyNN9KpOM6oa3rAmmIaS7YU7IsQ13izm61QTRRgT4IZq2EJBtCghwUQIXup4UfW4Wab_7T9C3_nIp-do2pnLSeal2SmRC5he6qNejPicvUj3ekagFSUE

oHUMmYsqdYpytn8Wx1Ogz9Hzncf_m69stIrtAhJTMAnm61QTRRgT4IZq2EJBtCghwUQIXup4UfW4Wab_7T9C3_nIp-do2pnLSeal2SmRC5he6qNejPicvUj3ekagFSUE

SJv0-sirhUHw5R2_z3E5iWTVifFrf-VQxtrfJEXhdJXm61QTRRgT4IZq2EJBtCghwUQIXup4UfW4Wab_7T9C3_nIp-do2pnLSeal2SmRC5he6qNejPicvUj3ekagFSUE

1-WqeH9NE5kkVUqNj8PSIQLkjoaAY-2buH3FNmI16TTm61QTRRgT4IZq2EJBtCghwUQIXup4UfW4Wab_7T9C3_nIp-do2pnLSeal2SmRC5he6qNejPicvUj3ekagFSUE

Zarząd i dane kontaktowe

Dyrektor Generalny Regionu Południe

  • Tomasz Olszowy – Członek Zarządu ALBA Polska Sp. z o.o.

Zarząd

  • Grzegorz Zychla - Prezes Zarządu

Prokurenci

  • Jolanta Jankowska – Prokurent
  • Michał Niemczyk - Prokurent

 

 ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Olkuszu

ul. Kluczewska 2
32-300 Olkusz
Tel. +48 32 241 00 81
Fax +48 32 262 25 34
E-mail

NIP: 637-198-07-28;
REGON: 356540350;
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000117134
Konto: mBank PL 78 1140 1078 0000 4256 0000 1001 
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN;