profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

Zarząd i dane kontaktowe

ALBA Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Czeladź Sp. z o.o.

Dyrektor Generalny Regionu Południe

  • Tomasz Olszowy – Członek Zarządu ALBA Polska Sp. z o.o.

Zarząd

  • Tomasz Olszowy - Prezes Zarządu
  • Grzegorz Zychla - Członek Zarządu

Prokurenci

  • Jolanta Jankowska – Prokurent
  • Michał Niemczyk - Prokurent

 

ul. Wojkowicka 14A
41-250 Czeladź
Tel. +48 32 265 12 89
Fax +48 32 763 81 16
E-mail: 

NIP: 625-000-91-75;
REGON: 271571675;
KRS: 55327
BDO: 000003330
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 1.930.000,00 PLN;