profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

So7Kdi9d_gJiQI6CKqcRJNByAitmOQcRZwheng0cqN9lwY_kkLscIvYwyH3kcxTW0cfLbX9tiM66k1qyhT6BPfY9HyHazUWi5D8LwRA7aqtYDk-WSWblFQvsCYcHg9oZ

kPYokYfchmYfbyNN9KpOM6oa3rAmmIaS7YU7IsQ13ixlwY_kkLscIvYwyH3kcxTW0cfLbX9tiM66k1qyhT6BPfY9HyHazUWi5D8LwRA7aqtYDk-WSWblFQvsCYcHg9oZ

oHUMmYsqdYpytn8Wx1Ogz9Hzncf_m69stIrtAhJTMAllwY_kkLscIvYwyH3kcxTW0cfLbX9tiM66k1qyhT6BPfY9HyHazUWi5D8LwRA7aqtYDk-WSWblFQvsCYcHg9oZ

SJv0-sirhUHw5R2_z3E5iWTVifFrf-VQxtrfJEXhdJVlwY_kkLscIvYwyH3kcxTW0cfLbX9tiM66k1qyhT6BPfY9HyHazUWi5D8LwRA7aqtYDk-WSWblFQvsCYcHg9oZ

1-WqeH9NE5kkVUqNj8PSIQLkjoaAY-2buH3FNmI16TRlwY_kkLscIvYwyH3kcxTW0cfLbX9tiM66k1qyhT6BPfY9HyHazUWi5D8LwRA7aqtYDk-WSWblFQvsCYcHg9oZ

Zarząd i dane kontaktowe

ALBA Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Czeladź Sp. z o.o.

Dyrektor Generalny Regionu Południe

  • Tomasz Olszowy – Członek Zarządu ALBA Polska Sp. z o.o.

Zarząd

  • Tomasz Olszowy - Prezes Zarządu
  • Grzegorz Zychla - Członek Zarządu

Prokurenci

  • Jolanta Jankowska – Prokurent
  • Michał Niemczyk - Prokurent

 

ul. Wojkowicka 14A
41-250 Czeladź
Tel. +48 32 265 12 89
Fax +48 32 763 81 16
E-mail: 

NIP: 625-000-91-75;
REGON: 271571675;
KRS: 55327
BDO: 000003330
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 1.930.000,00 PLN;