profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

So7Kdi9d_gJiQI6CKqcRJNByAitmOQcRZwheng0cqN9lwY_kkLscIvYwyH3kcxTW0cfLbX9tiM66k1qyhT6BPSkhJgxAepfT50p6YWqMq7qroo5StXV0WJbYF0-_WdVR

kPYokYfchmYfbyNN9KpOM6oa3rAmmIaS7YU7IsQ13ixlwY_kkLscIvYwyH3kcxTW0cfLbX9tiM66k1qyhT6BPSkhJgxAepfT50p6YWqMq7qroo5StXV0WJbYF0-_WdVR

oHUMmYsqdYpytn8Wx1Ogz9Hzncf_m69stIrtAhJTMAllwY_kkLscIvYwyH3kcxTW0cfLbX9tiM66k1qyhT6BPSkhJgxAepfT50p6YWqMq7qroo5StXV0WJbYF0-_WdVR

SJv0-sirhUHw5R2_z3E5iWTVifFrf-VQxtrfJEXhdJVlwY_kkLscIvYwyH3kcxTW0cfLbX9tiM66k1qyhT6BPSkhJgxAepfT50p6YWqMq7qroo5StXV0WJbYF0-_WdVR

1-WqeH9NE5kkVUqNj8PSIQLkjoaAY-2buH3FNmI16TRlwY_kkLscIvYwyH3kcxTW0cfLbX9tiM66k1qyhT6BPSkhJgxAepfT50p6YWqMq7qroo5StXV0WJbYF0-_WdVR

Zarząd i dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. w Chorzowie

Dyrektor Generalny Regionu Południe

  • Tomasz Olszowy – Członek Zarządu ALBA Polska Sp. z o.o.

Zarząd

  • Tomasz Olszowy – Prezes Zarządu
  • Grzegorz Zychla – Członek Zarządu

Prokurenci

  • Jolanta Jankowska – Prokurent
  • Michał Niemczyk – Prokurent
  • Edward Semik – Prokurent
  • Marcin Kocimski – Prokurent

Dane kontaktowe

ul. Bytkowska 15
41-503 Chorzów
Tel. +48 32 249 56 80
Fax +48 32 241 42 66
E-mail: 

NIP: 627-001-13-76;
REGON: 271568638;
KRS: 0000084737
BDO: 000003436
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 
Konto: mBank PL 06 1140 1078 0000 4488 9200
Kapitał zakładowy: 1.620.000,00 PLN;

Pozostałe lokalizacje:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ALBA w Chorzowie

ul. Brzezińska
41-503 Chorzów