profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

So7Kdi9d_gJiQI6CKqcRJNByAitmOQcRZwheng0cqN9u-XF525V-o-lR17W0spH8f0p_1IX6M4HdjaYxpkVM_JrfcX4nOmV8IqzGxtQ8tcTmpNjljP3a47oVp6B-ZkD-

kPYokYfchmYfbyNN9KpOM6oa3rAmmIaS7YU7IsQ13ixu-XF525V-o-lR17W0spH8f0p_1IX6M4HdjaYxpkVM_JrfcX4nOmV8IqzGxtQ8tcTmpNjljP3a47oVp6B-ZkD-

oHUMmYsqdYpytn8Wx1Ogz9Hzncf_m69stIrtAhJTMAlu-XF525V-o-lR17W0spH8f0p_1IX6M4HdjaYxpkVM_JrfcX4nOmV8IqzGxtQ8tcTmpNjljP3a47oVp6B-ZkD-

SJv0-sirhUHw5R2_z3E5iWTVifFrf-VQxtrfJEXhdJVu-XF525V-o-lR17W0spH8f0p_1IX6M4HdjaYxpkVM_JrfcX4nOmV8IqzGxtQ8tcTmpNjljP3a47oVp6B-ZkD-

1-WqeH9NE5kkVUqNj8PSIQLkjoaAY-2buH3FNmI16TRu-XF525V-o-lR17W0spH8f0p_1IX6M4HdjaYxpkVM_JrfcX4nOmV8IqzGxtQ8tcTmpNjljP3a47oVp6B-ZkD-

Historia

Historia działalności Spółki rozpoczęła się w 1998 roku, w którym zostało utworzone Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

  • 1998 r. – Rozpoczęcie działalności Spółki w zakresie: zbierania odpadów komunalnych z terenów Gmin: Wałbrzych, Głuszyca, Walim, Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój.
  • 2000 r. – rozszerzenie profilu działalności i wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.
  • 2001 r. – wprowadzenie nowych usług tj. transportu odpadów przemysłowych od firm zlokalizowanych głównie w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz mycia pojemników na odpady komunalne
  • 2004 r. – rozszerzenie działalności w zakresie odbioru odpadów przemysłowych i utworzenie bazy logistyczno-transportowej w Jelczu Laskowicach; Uzyskanie certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego wg norm PN-EN ISO 9001:2001 i 14001:1998, potwierdzającego skuteczne wprowadzenie systemu.
  • 2005 r. – uzyskanie licencji na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy i rozpoczęcie działalności w tym zakresie; Współzałożenie Organizacji Odzysku ReEko S.A. z/s w Warszawie Współzałożenie Dolnośląskiego Parku Recyklingu Sp. z o.o.
  • 2006 r. – rozszerzenie obszaru działalności Spółki, poprzez zakup udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Żarowie oraz utworzenie bazy logistyczno-transportowej w celu obsługi terenów gminy Żarów; Uzyskanie certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego wg norm PN-EN ISO 9001:2001 i 14001:2005.
  • Z początkiem 2007 roku -  większościowym udziałowcem Spółki zostaje ALBA AG z/s w Berlinie.
  • 2013 r. –głównym udziałowcem polskich spółek ALBA w miejsce ALBA Group plc. & Co. KG - zostaje ALBA Polska Sp. z o.o.