profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

Historia

Historia działalności Spółki rozpoczęła się w 1998 roku, w którym zostało utworzone Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

  • 1998 r. – Rozpoczęcie działalności Spółki w zakresie: zbierania odpadów komunalnych z terenów Gmin: Wałbrzych, Głuszyca, Walim, Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój.
  • 2000 r. – rozszerzenie profilu działalności i wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.
  • 2001 r. – wprowadzenie nowych usług tj. transportu odpadów przemysłowych od firm zlokalizowanych głównie w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz mycia pojemników na odpady komunalne
  • 2004 r. – rozszerzenie działalności w zakresie odbioru odpadów przemysłowych i utworzenie bazy logistyczno-transportowej w Jelczu Laskowicach; Uzyskanie certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego wg norm PN-EN ISO 9001:2001 i 14001:1998, potwierdzającego skuteczne wprowadzenie systemu.
  • 2005 r. – uzyskanie licencji na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy i rozpoczęcie działalności w tym zakresie; Współzałożenie Organizacji Odzysku ReEko S.A. z/s w Warszawie Współzałożenie Dolnośląskiego Parku Recyklingu Sp. z o.o.
  • 2006 r. – rozszerzenie obszaru działalności Spółki, poprzez zakup udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Żarowie oraz utworzenie bazy logistyczno-transportowej w celu obsługi terenów gminy Żarów; Uzyskanie certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego wg norm PN-EN ISO 9001:2001 i 14001:2005.
  • Z początkiem 2007 roku -  większościowym udziałowcem Spółki zostaje ALBA AG z/s w Berlinie.
  • 2013 r. –głównym udziałowcem polskich spółek ALBA w miejsce ALBA Group plc. & Co. KG - zostaje ALBA Polska Sp. z o.o.