profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

Postępowania inwestycyjne

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania wyboru wykonawcy dla zadania:

”Budowa hali dostaw i sortowania mechanicznego odpadów komunalnych z zadaszeniem, hali składowania odpadów, hali kompostowania intensywnego z biofiltrem oraz placów kompostowania na działce nr 388/25 przy ul. Brzezińskiej w Chorzowie. ETAP 1A” 

Pyt. 1.

Opis techniczny przewiduje zastosowanie dwóch rodzajów barier, tj. bariery wbijane 140mb i bariery mocowane do betonu 90mb. Przedmiar zawiera tylko bariery mocowane do betonu w ilości 90mb. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad.1. 

W poz.40 (pkt.4.Bariery ochronne) omyłkowo została wprowadzona pozycja zawierająca odbojnice przyziemne-szt.38. Treść poz.40. przedmiaru robót dla branży drogowej powinna brzmieć: bariera drogowa energochłonna wbijana, pojedyńcza - długości 140mb., kalkulacja własna. Bariery drogowe nalezy skosztoryssować zgodnie z projektem wykonawczym.

Pyt. 2.

Opis techniczny przewiduje wymianę gruntu pod płyty zbiorników. W przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 2.

Wymiana gruntu pod płyty zbiorników została ujeta w rozdziale nr 2.Roboty ziemne - przedmiar branży drogowej, poz.9-12.

Pyt. 3.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty nie wchodzi wykonanie tuneli foliowych.

Ad. 3.

Tunele foliowe nie wchodzą w zakres oferty.

Pyt. 4.

Prosimy o wskazanie miejsca włączenia do sieci wodociągowej.

Ad. 4.

Zgodnie z rysunkiem nr 5 - schemat sieci wodociągowej - punkt włączenia W19 oraz W25 (do sieci wykonanej w etapie 0 - zaznaczone kolorem szarym na schemacie, opisane kolorem brązowym).

Pyt. 5.

Proszę o wyjaśnienie kwestii nieczynnego odcinka wodociągu Dn 110. W  jego miejscu mamy projektowany wodociąg Dn 250. Czy montujemy go obok istniejącej rury Dn 100, czy należy zdemontować ten odcinek?

Ad. 5.

Należy zdemontować odcinek starego wodociągu, a w jego miejsce nowy (jak jest w opisie i na rysunkach)

Pyt. 6.

Proszę o dokładniejsze wyjaśnienie jak ma wyglądać wentylacja biofiltra i w czyim ona jest zakresie? Czy biofiltr potrzebuje doprowadzenie wody?

Ad. 6.

Biofiltr zostanie zaopatrzony w wentylacje przez wykonawce systemu tuneli foliowych więc nie jest przedmiotem przetargu, do biofiltra nie trzeba doprowadzać wody

Pyt. 7.

Nowo projektowane wodociągi przechodzą pod nawierzchnią betonową. Prosimy o sprecyzowanie technologi wykonania tego odcinka wodociągu.

Ad. 7.

Nalezy wyciąć beton na odpowiednią szerokość, ukożyć wodociąg i odtworzyć nawierzchnię zgodnie z kalkulacją w kosztorysie   

Pyt. 8.

Projekt przewiduje zabudowę odcinków odwodnienia liniowego w kanalizacji wód deszczowych z obszaru kompostowania 1 i 2. Odwodnienie to nie zostało ujęte w przedmiarze, czy należy je ująć w naszej ofercie?

Ad. 8.

Odwodnienie jest ujęte w kosztorysie, i należy je skosztorysować

Pyt. 9. 

Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie leży wyposażenie biofiltrów, np. kosz, wpust odwadniający? Czy elementy te wchodzą w zakres oferty?

Ad. 9.

Kosz i wpust odwadniający są do wykonania i należy ująć w kosztorysie

Pyt. 10.

Projekt zakłada izolację przeciwwilgociową elementów żelbetowych abizolem. W przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 10.

Izolacje są ujete w przedmiarze od pkt.49-52 a zbiorniki są juz zabezpieczone przez wykonawcę.