profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

So7Kdi9d_gJiQI6CKqcRJNByAitmOQcRZwheng0cqN9B2UdgJCFe3r_l2_C0y93ESsne0VVE2hYtVACvJvzvF5Ul9bCVKHm0URTq-N7w4Gv06lsSwzc9XSgblu4FlmAe

kPYokYfchmYfbyNN9KpOM6oa3rAmmIaS7YU7IsQ13ixB2UdgJCFe3r_l2_C0y93ESsne0VVE2hYtVACvJvzvF5Ul9bCVKHm0URTq-N7w4Gv06lsSwzc9XSgblu4FlmAe

oHUMmYsqdYpytn8Wx1Ogz9Hzncf_m69stIrtAhJTMAlB2UdgJCFe3r_l2_C0y93ESsne0VVE2hYtVACvJvzvF5Ul9bCVKHm0URTq-N7w4Gv06lsSwzc9XSgblu4FlmAe

SJv0-sirhUHw5R2_z3E5iWTVifFrf-VQxtrfJEXhdJVB2UdgJCFe3r_l2_C0y93ESsne0VVE2hYtVACvJvzvF5Ul9bCVKHm0URTq-N7w4Gv06lsSwzc9XSgblu4FlmAe

1-WqeH9NE5kkVUqNj8PSIQLkjoaAY-2buH3FNmI16TRB2UdgJCFe3r_l2_C0y93ESsne0VVE2hYtVACvJvzvF5Ul9bCVKHm0URTq-N7w4Gv06lsSwzc9XSgblu4FlmAe

Zarząd i dane kontaktowe

ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.

Struktura Zarządu

  • Krzysztof Gruszczyński - Członek Zarządu
  • Paweł Długosz - Członek Zarządu
  • Witold Seńczuk - Prokurent
  • Marek Śluzar - Prokurent
  • Aleksandra Stawska-Lakota - Prokurent

 

Kontakt

ul. Piasta 16
58-304 Wałbrzych
Tel. 48 74 843 42 20
Fax 74 848 29 60
www: www.alba.com.pl

E-mail: sekretariat.alba-ds[at]alba.com.pl

NIP: 886-23-70-555
REGON: 890691182
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000114684
Konto: mBank PL 04 1140 1078 0000 4372 5700 1001
Kapitał zakładowy: 600.000,00 PLN; Wpłacony kapitał zakladowy 600.000,00 PLN


Pozostałe

Dział Obslugi Klienta: Odpady Komunalne

tel. 74 632 11 48  lub 74 632 11 57
Fax +48 74 847 84 75 lub +48 74 848 29 60
E-mail:

Logistyka Usług  Przemysłowych

Tel./Fax +48 74 848 83 83
E-mail:

Baza operacyjno-logistyczna Jelcz-Laskowice

ul. Inżynierska 3
55-221 Jelcz-Laskowice
Tel./Fax: +48 71 318 81 20
E-mail: