profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

Zarząd i dane kontaktowe

ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.

Struktura Zarządu

  • Krzysztof Gruszczyński - Członek Zarządu
  • Paweł Długosz - Członek Zarządu
  • Marek Śluzar - Prokurent
  • Aleksandra Stawska-Lakota - Prokurent

 

Kontakt

ul. Piasta 16
58-304 Wałbrzych
Tel. 48 74 843 42 20
Fax 74 848 29 60
www: www.alba.com.pl

E-mail: sekretariat.alba-ds[at]alba.com.pl

NIP: 886-23-70-555
REGON: 890691182
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000114684
Konto: mBank PL 04 1140 1078 0000 4372 5700 1001
Kapitał zakładowy: 600.000,00 PLN; Wpłacony kapitał zakladowy 600.000,00 PLN


Pozostałe

Dział Obslugi Klienta: Odpady Komunalne

tel. 74 632 11 48  lub 74 632 11 57
Fax +48 74 847 84 75 lub +48 74 848 29 60
E-mail:

Logistyka Usług  Przemysłowych

Tel./Fax +48 74 848 83 83
E-mail:

Baza operacyjno-logistyczna Jelcz-Laskowice

ul. Inżynierska 3
55-221 Jelcz-Laskowice
Tel./Fax: +48 71 318 81 20
E-mail: