profil na facebook
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

Zarząd i dane kontaktowe

ALBA Ekoplus Sp. z o.o.

Zarząd

  • Paweł Długosz Członek Zarządu
  • Dawid Krzykawski - Członek Zarządu

Prokurenci

  • Krzysztof Gruszczyński - Prokurent
  • Aleksandra Stawska - Lakota - Prokurent
  • Beata Bachar - Prokurent

Dane kontaktowe

ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. +48 32 249 56 80
Fax +48 32 39 69 209
E-mail: alba-ekoplus 

Biuro obsługi klienta:
Tel. +48 32 39 69 212 

NIP: 629-231-34-75;
REGON: 240131012;
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000239869
BDO: 000010791
Konto: mBank PL 97 1140 1078 0000 3673 5500 1001
Kapitał zakładowy: 2.210.000 PLN; Wpłacony kapitał zakładowy: 2.210.000 PLN.