profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

So7Kdi9d_gJiQI6CKqcRJNByAitmOQcRZwheng0cqN8-Vo7_kdS_wf_s4LzjCOg4FdIPBukzl6EpFkGV1UC9qQ

kPYokYfchmYfbyNN9KpOM6oa3rAmmIaS7YU7IsQ13iw-Vo7_kdS_wf_s4LzjCOg4FdIPBukzl6EpFkGV1UC9qQ

oHUMmYsqdYpytn8Wx1Ogz9Hzncf_m69stIrtAhJTMAk-Vo7_kdS_wf_s4LzjCOg4FdIPBukzl6EpFkGV1UC9qQ

SJv0-sirhUHw5R2_z3E5iWTVifFrf-VQxtrfJEXhdJU-Vo7_kdS_wf_s4LzjCOg4FdIPBukzl6EpFkGV1UC9qQ

1-WqeH9NE5kkVUqNj8PSIQLkjoaAY-2buH3FNmI16TQ-Vo7_kdS_wf_s4LzjCOg4FdIPBukzl6EpFkGV1UC9qQ

Zarząd i dane kontaktowe

ALBA Ekoplus Sp. z o.o.

Zarząd

  • Paweł Długosz Członek Zarządu
  • Grzegorz Pychyński - Członek Zarządu
  • Zuzanna Niziołek - Członek Zarządu

Prokurenci

  • Krzysztof Gruszczyński - Prokurent
  • Joanna Stańco - Prokurent

Dane kontaktowe

ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

Dział Handlowy: tel. 602 364 378

Dział Obsługi Klienta: tel. 691 991 586


Tel. +48 32 262 50 29
Fax +48 32 262 25 34

 

E-mail:

NIP: 629-231-34-75;
REGON: 240131012;
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000239869
BDO: 000010791
Konto: mBank PL 97 1140 1078 0000 3673 5500 1001
Kapitał zakładowy: 2.210.000 PLN; Wpłacony kapitał zakładowy: 2.210.000 PLN.

Pozostałe oddziały

Oddział Spółki w Łodzi

ul. Pryncypalna 171
93-303 Łódź