profil na facebook
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam umieszczonymi oraz zweryfikowanie, czy podlegają Państwo obowiązkowi wpisu do BDO.
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

So7Kdi9d_gJiQI6CKqcRJNByAitmOQcRZwheng0cqN-n1fm-arZVwhgxJrELsdw_R4iM74wCP8UdyiGCwl91fw

kPYokYfchmYfbyNN9KpOM6oa3rAmmIaS7YU7IsQ13iyn1fm-arZVwhgxJrELsdw_R4iM74wCP8UdyiGCwl91fw

oHUMmYsqdYpytn8Wx1Ogz9Hzncf_m69stIrtAhJTMAmn1fm-arZVwhgxJrELsdw_R4iM74wCP8UdyiGCwl91fw

SJv0-sirhUHw5R2_z3E5iWTVifFrf-VQxtrfJEXhdJWn1fm-arZVwhgxJrELsdw_R4iM74wCP8UdyiGCwl91fw

1-WqeH9NE5kkVUqNj8PSIQLkjoaAY-2buH3FNmI16TSn1fm-arZVwhgxJrELsdw_R4iM74wCP8UdyiGCwl91fw

Zarząd i dane kontaktowe

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. 

Rada Nadzorcza

  • Robert Pielka – Przewodniczący RN
  • Violetta Szebeszczyk – Członek RN
  • Tomasz Olszowy – Członek RN

Zarząd

  • Witold Seńczuk – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Gruszczyński – Członek Zarządu

Prokurenci

  • Seweryn Jochim – Prokurent
  • Wioletta Piechota – Prokurent

Dane kontaktowe

ul. Szczecińska 5
54-517 Wrocław
Tel. +48 71 33 75 116
Fax +48 71 33 75 111
E-mail: sekretariat.wpo-alba[at]alba.com.pl

Biuro Zarządu:
Tel. +48 71 33 75 112
Fax +48 71 33 75 111
E-mail:

NIP: 896-000-00-26; REGON: 931623022;
KRS: 000 000 1350
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Konto: mBank PL 36 1140 1078 0000 5404 4000 1003
Kapitał zakładowy: 7.629.200,00 PLN; Wpłacony kapitał zakładowy: 7.629.200,00 PLN