profil na facebook
ŻORY - od dnia 03.01.2022 r. firma PTS ALBA obsługuje odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Żory. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi terminów odbiorów poszczególnych odpadów.
odbior_odpadow_komunalnych_i_przemyslowych

Zarząd i dane kontaktowe

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. 

Rada Nadzorcza

  • Robert Pielka – Przewodniczący RN
  • Tomasz Olszowy – Członek RN
  • Jadwiga Maria Semeniuk – Członek RN

Zarząd

  • Krzysztof Gruszczyński – Prezes Zarządu
  • Paweł Długosz – Członek Zarządu

Prokurenci

  • Seweryn Jochim – Prokurent
  • Wioletta Piechota – Prokurent

Dane kontaktowe

ul. Szczecińska 5
54-517 Wrocław
Tel. +48 71 33 75 116
Fax +48 71 33 75 111
E-mail: sekretariat.wpo-alba[at]alba.com.pl

Biuro Zarządu:
Tel. +48 71 33 75 112
Fax +48 71 33 75 111
E-mail:

NIP: 896-000-00-26; REGON: 931623022;
KRS: 000 000 1350
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Konto: mBank PL 36 1140 1078 0000 5404 4000 1003
Kapitał zakładowy: 7.629.200,00 PLN; Wpłacony kapitał zakładowy: 7.629.200,00 PLN